EDUKACJA

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Oprócz zajęć plastycznych, prowadzonych w przedszkolach i na półkoloniach, na których przybliżam dzieciom i młodzieży tajniki różnych dziedzin sztuki i technik plastycznych, takich jak: malarstwo i rysunek, tkactwo artystyczne, batik, ceramika, papier mache, prowadzę autorskie "ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z ELEMENTAMI TEORII HISTORII SZTUKI".
Wędrówka przez epoki od PREHISTORII do WSPÓŁCZESNOŚCI, zapoznanie się z najsłynniejszymi( sztandarowymi) dziełami i najwybitniejszymi artystami staje się pretekstem do poznania przez dziecko nowych technik i zagadnień plastycznych oraz zastosowania odpowiednich narzędzi i materiałów.
Historia sztuki jest dla nas drogowskazem, inspiracją do praktyki. Tematy zajęć plastycznych są odzwierciedleniem charakterystycznego stylu danego kierunku w sztuce oraz twórczą interpretacją omawianego zagadnienia z dziedziny historii sztuki.

W UNIKIDS (Uniwersytet dla Dzieci) prowadzę od roku WARSZTATY PLASTYCZNE INSPIROWANE DZIEŁAMI SZTUKI NOWOCZESNEJ.
W trakcie sobotnich spotkań mali Studenci poznają główne kierunki w sztuce XIX i XX wieku. To właśnie nowe techniki i formy wypowiedzi artystycznej są szczególnie bliskie dzieciom i pokrewne ich spontanicznej aktywności twórczej.

Bawimy się z surrealistycznym przypadkiem i fakturą poznając technikę frottage'u MAXA ERNSTA, robimy :" KUBISTYCZNY PORTRET MAMY", próbujemy głośniej "krzyknąć plamą" od EDWARDA MUNCHA, doświadczamy różnych możliwości powstawania " ABSTRAKCYJNIE LATAJĄCYCH KOLORÓW", tworzymy "PRZYJEMNĄ SZTUKĘ" na wzór sztuki ANDY WARHOLA, robimy dzieła pełne ZŁUDZEŃ OPTYCZNYCH, używamy do stworzenia dzieła własnego ciała, budujemy INSTALACJĘ z zabawek, bierzemy udział w IMPRESJONISTYCZNYM PLENERZE MALARSKIM, w ogrodzie tworzymy "SZTUKĘ ZIEMI", a zainspirowani założeniami sztuki konceptualnej bawimy się w "SZTUKĘ DOBRYCH POMYSŁÓW"!